Dr. Kovács Kovidol

Ha nem bukkannék egy nap valami újabb anomáliára a koviddal kapcsolatban, az lenne a csoda!

Salus aegroti suprema lex esto

Salus aegroti suprema lex esto

2021-08-09 (Utoljára Frissítve: Thu, 12 Aug 2021) Mónika Dr. Kovács 0 #KOVIDOL

"A beteg üdve legyen a legfőbb törvény.”

Régen a feledés homályába veszett ez a latin mondat azok számára, akik hosszú évek óta végzik munkájukat az orvosi pályán. Pedig egykor minden orvostanhallgatónak meg kellett tanulnia. Sőt, nemcsak meg kellet tanulnia, de meg is kellett fogadnia. Bár félő, hogy az orvosi eskü is hasonló sorsra jutott, mint ez az orvosetikai alaptörvény, és valójában nem is kötelez semmire, legfeljebb a lelkiismeretükkel kell elszámolniuk azoknak, akik nem tartják be. És szomorúan látom, hogy az elmúlt másfél évben, amit a „koronavírus-pandémia” árnyékában töltöttünk, (ritka kivételektől eltekintve) egyetlen orvoskolléga sem tartotta be! Az orvosok túlnyomó többsége másfél éve segédkezik ahhoz a világméretű katasztrófához, amit a „járvány” elleni indokolatlanul eltúlzott, inadekvát védekezés és a globális oltókampány okoz. Sajnos nem túlzok. Hogy miért teszik ezt, és miért merem azt állítani, hogy emberi életek indokolatlan veszélyeztetésében, sőt kioltásában vesznek részt? A COVID-1984 című könyv tartalmazza a magyarázatot és a bizonyítékokat.

"A beteg üdve legyen a legfőbb törvény.” Soha nem volt időszerűbb, hogy minden egészségügyi dolgozó az eszébe idézze ezt a mondatot!

És még valami: az orvosi eskü ugyan nem kötelez, de tudni kell, hogy a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe igen! Idézet a MOK honlapjáról: „A Magyar Orvosi Kamaráról szóló törvényben előírt kötelezettségünknek eleget téve megalkottuk az első Magyar Orvosetikai Kódex-et. A Kódex összeállításában a Kamara Etikai Kollégiumának állásfoglalásai szolgáltak alapul, melyet országos vitára bocsátottunk. A Magyar Orvosi Kamara Közgyűlése 1998. március 21-én a végleges szöveget jóváhagyta. Az így elfogadott Etikai Kódex minden orvosra kötelező, akár kamarai tag, akár nem… Az ETIKAI KÓDEX az oldalról letölthető >>>” Néhány passzust alább részletesen is ide másoltam.

Sok orvos elhitte, hogy mindez az emberek védelme érdekében történik, mert nem látják (vagy nem akarják látni, hiszen akkor cselekedniük kellene) az igazságot. De akármit is hisznek (akarnak hinni), ettől a hazugság még nem válik igazsággá. Sőt, minél inkább sulykolja azt a (média)propaganda, annál inkább nem, és annál inkább gyanússá válik: Vajon miért kell a járvány- és oltáskampányt ilyen látványosan erőltetni?! És abban, hogy ez a propaganda érvényesülhet, óriási a felelőssége az egészségügyi szakembereknek. Ki, ha nem mi lépnénk fel ellene? Ki állhatna ki hitelesebben az igazságért és az emberek egészségéért (ide értve a saját és családtagjaik egészségét is), ha nem az orvosok, ápolók…?

De visszatérve az orvos kötelességére, a legfőbb törvény nem a jog (különösen egy olyan országban, ahol a tisztességes törvénykezés romjaiban hever). Még csak nem is az eskü. A legfőbb törvény mindenki számára az élet tisztelete és a saját lelkiismerete. Ezért is írtam meg ezt a könyvet, mert az enyém nem hagyott nyugodni. Annak ellenére nem, hogy már nem dolgozom az egészségügyben, és egyetlen pillanatra sem vettem részt ebben a súlyos orvosszakmai és orvosetikai válságban, ami ma az egész világon folyik. Ezért szólítom most meg, és kérem a volt kollégáimat, mert sosem késő azt mondani (Michael Badnarik megszívelendő szavait idézve): „Nem! Nem engedelmeskedem! Nem teljesítem tovább a parancsot!” Michael Badnarik videója

Kedves ORVOSTÁRSAM! Mondj NEM-et milliárdnyi élet testi, lelki megnyomorítására, egészséges emberek, sőt gyermekek életének indokolatlan veszélyeztetésére! Lassan egy éves kutatómunka és oknyomozás eredménye ez a tényfeltáró könyv, amely bizonyítékul szolgál arra, hogy a koronavírus-járványról alkotott hivatalos kép nem fedi a valóságot! A tömeges oltás kísérleti vakcinákkal indokolatlan és veszélyes, a járvány elleni védekezés módszerei eltúlzottak, sértik az emberek élethez és egészséghez való alapvető jogait, és óriási mértékű felesleges áldozattal járnak, emberéletekben mérve is! Én nem erre tettem fogadalmat, amikor letettem az orvosi eskümet! Remélem, Te sem! Várunk azok közé, akik álljt parancsolnak ennek a bolygóméretű emberkísérletnek és vírusdiktatúrának. Várjuk azokat, akik vállalják a véleményüket, tesznek a tisztánlátásért, és kiállnak az igazság mellett.

Dr. Kovács Mónika

Idézet a Magyar Orvosetikai Kódex-ből:

I.1.1. Az Etikai Kódex célja (1) Meghatározni az orvosi, fogorvosi (a továbbiakban együtt: orvosi) szakma hivatásrendi szabályait. (2) Rögzíteni a hivatás gyakorlásának erkölcsi normáit. (3) Őrködni az orvosi hivatás tisztasága felett, növelni erkölcsi színvonalát. (4) Védelmezni a hivatásuknak megfelelő magatartást tanúsító orvosokat és elmarasztalni azokat, akik a szakmai és/vagy etikai szabályokat megszegik. (5) Rögzíteni a gyógyító-megelőző tevékenység során a betegekkel és a munkatársakkal való kapcsolat és együttműködés etikai szabályait.

I.1.2. Az orvosi etika alapelvei (1) Az élet és az emberi méltóság tisztelete. (2) Mindig jót tenni a betegeknek és nem ártani. (3) Az egyenjogúság és kölcsönös bizalom az orvos-beteg és az orvos-orvos kapcsolatban. (4) A beteg autonómiájának (önrendelkezésének) tisztelete. (5) Az igazságosság. (6) A betegek fokozott védelme.

I.1.3. Az orvosi hivatás alapvető törvénye: az emberi élet tisztelete és védelme (1) Salus aegroti suprema lex esto. (2) Az emberi élet alapvetően a legnagyobb érték, amitől a többi érték függ. (3) Az orvosi hivatás célja az emberi élet védelme, annak fogantatásától haláláig. (4) Ha olyan végletes szituáció alakul ki, hogy élet áll élettel szemben, akkor az orvosi szempontból jobban védhető életet kell előnyben részesíteni a kevésbé esélyessel szemben.

Még Nincsenek Hozzászólások

Hozzászólás

Megjegyzés: HTML nélkül

Salus aegroti suprema lex esto
Salus aegroti suprema lex esto

Kedves ORVOSTÁRSAM! "A beteg üdve legyen a legfőbb törvény!” Mondj NEM-et milliárdnyi élet testi, lelki megnyomorítására, egészséges emberek, sőt gyermekek életének indokolatlan veszélyeztetésére!

Tovább…
Dr. Kovács Mónika – COVID–1984 𝌇 Fekete Doboz
Dr. Kovács Mónika – COVID–1984 𝌇 Fekete Doboz

Eszköz a szabadságunkhoz! A koronavírus-járvány mozgatórugói és anomáliái, avagy mit rejt a fekete doboz, és hogyan tovább mindezek tükrében?!

Tovább…
SARS vagy COVID? – Miért életbevágó a különbség?
SARS vagy COVID? – Miért életbevágó a különbség?

Hogyan lett a SARS-ból COVID? Egy betegség két külön arca... Miért változtatta meg a WHO a járványügyi alapfogalmakat az új koronavírus-járvány esetében?

Tovább…
Az iskolákból jön a negyedik koronahullám!?
Az iskolákból jön a negyedik koronahullám!?

Az iskolákból jön a negyedik koronahullám!? A szakértők szeptember végére, október elejére teszik az új koronavírus-járványhullám kezdetét. Ezzel eddig nem nagyon lőhetnek bakot. Minden évben ilyenkor kezdődik a szokásos influenzaszezon. (Ami tavaly óta már koronavírus-járvány néven szerepel.) De mire véljük azt, hogy "megint az iskolákból fog elindulni"? Megint?! Az iskolákból?! Ez valami burkolt kampány, hogy szorgalmazzák a gyerekek beoltását is?

Tovább…
Fiatalok Oltakozása!?
Fiatalok Oltakozása!?

Az emberek többsége elutasítja a génmódosított élelmiszereket és az állatkísérleteket. Most mégis alávetik magukat a génbázisú oltóanyaggal folytatott globális emberkísérletnek. Sokan gyermekeiket és magzatukat is kiteszik az oltások elhallgatott veszélyeinek. Vajon indokolt vállalni a kockázatot?

Tovább…