image alt

COVID–1984

𝌇 Fekete doboz

Dr. Kovács Mónika

Első kiadás


© Dr. Kovács Mónika Erika, 2021

Minden jog fenntartva. A könyv egyetlen része sem sokszorosítható vagy közölhető semmilyen formában és értelemben elektronikus vagy mechanikus módon – beleértve az információrögzítés bármely formáját – a szerző írásos jóváhagyása nélkül.


Eredeti cím: COVID–1984[1] 𝌇[2] Fekete doboz
Borítóterv: Dr. Kovács Mónika & Fekete Zoltán
Szerkesztette: Dr. Kovács Mónika

ISBN 978-615-01-1435-4


Kiadja Dr. Kovács Mónika Erika
Budapest, 2021

Csigastratégia – környezet-tudatosság-egészség

:book: :left_speech_bubble:
#KOVIDOL.hu
www.csigastrategia.com #KOVIDOL.hu COVID−1984

Ajánlás

Mottó: „A szemednek higgy, ne a MŰKÖDnek!”

A könyv mottója annak idején politikai gúnyplakátnak[3] készült. Üzenete sajnos azóta sem veszített az érvényességéből, sőt a koronavírus-járvány még időszerűbbé tette. Sötét jövővel fenyegető változásoknak vagyunk a tanúi, amelyekhez ürügyül szolgál a járvány, és amelyeknek legfontosabb mozgatórugója a médiapropaganda. A kritikus gondolkodást elhomályosító MŰKÖDnek az eloszlatása életbevágó az egészségünk és az élhető jövőnk, a gyermekeink egészsége és élhető jövője szempontjából. A járvánnyal és a következményeivel kapcsolatos tisztánlátást és a kiút megtalálását segíti elő ez a könyv, amit jó szívvel és még nagyobb aggodalommal ajánlok:


Köszönetnyilvánítás

„Minden az elmében történik.
Ami minden elmében megtörténik, az valóban megtörténik.”

George Orwell

Mindazoknak, akik állták/állják a sarat az egyre hangosabb propaganda ellen. Külön köszönet Dr. Sucharit Bhakdi-nak és Dr. Karina Reiss-nek, a Koronavírus vaklárma[4] című könyv szerzőpárosának, illetve a könyvet magyar nyelven kiadó Orvosok, Tudósok és Egészségügyi Dolgozók a Tisztánlátásért[5] csoportnak. Ez a könyv és Bhakdi professzor videói adták meg a kezdő lökést és az alapot, amelyből kiindulva nekiláttam továbbgombolyítani az általuk elindított fonalat.

„Minden az elmében történik…” – Orwell megállapítása a mozgatórugója az egész COVID-ügynek, de ez egyben jó hír is: Semmi sem kőbevésett! Abban a pillanatban, amint átírjuk elménkben ezt a történetet, a valóságunk is megváltozik, és minden jóra fordul.

Kovács Mónika,
Budapest, 2021. április


Tokens[7] of respect, avagy a méltánylás kifejezése

A COVID–1984 𝌇 Fekete Doboz című könyv kereskedelmi forgalomban nem kapható magánkiadvány, amelyet azoknak szánunk ajándékba, akik támogatják a #KOVIDOL – Kiút a járványhelyzetből kezdeményezést.

A COVID–1984 könyv több mint fél éves kutató, oknyomozó, tényfeltáró munka gyümölcse. Ide értve nemcsak az én munkámat, hanem azokét is, akiket a Köszönetnyilvánításban megneveztem. A befektetett energia pénzben nem kifejezhető, de nem is ez volt vele a célunk. Azért született a könyv, mert úgy éreztük, hogy meg kell születnie, mert sem szakmailag, sem emberileg nem nézhettük tétlenül azt, ami világszerte történik.

Ezzel együtt méltányoljuk, ha hozzájárul a befektetett munkánkhoz. Az általunk javasolt támogatási összeg online verzió esetén: 1984 Ft, letölthető dokumentumként (pdf): 2984 Ft. Az összeg jelképes, hogy minél több emberhez eljuthasson a könyv. Természetesen ennél több felajánlást is hálásan fogadunk, amit megengedhet magának, és amit jó szívvel ad.

Arra is van lehetőség, hogy ajándékba adja a könyvet olyan személy(ek)nek, akiről úgy gondolja, hogy fontos lenne, ha ismerné a járvány valós képét (például orvosának, polgármesterének, fontos politikai-, gazdasági-, szakmai-, médiaszereplőnek vagy bárki ismerősének). A legtöbbet ajánlott közszereplőket az oldalunkon közzétesszük. Végül, de nem utolsósorban nekünk is van egy hosszú listánk azokról, akiknek szeretnénk eljuttatni a könyvet. Mivel nem valószínű, hogy ők maguk „önként és dalolva” megvennék, így szívesen vesszük, ha az ő példányaikra is érkezik támogatás.

A felajánlásokat a kovidol.hu/tamogatas oldalon lehet megtenni.

Támogatását előre is köszönjük!
A #KOVIDOL.hu Csapat


Előszó – „Használati útmutató” a könyvhöz

„Az újságírás lényege azt megírni, amit nem akar valaki nyomtatásban látni.
Minden más csupán propaganda.”

George Orwell

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a minden kritikus hangot elnyomó „egyvélemény”, amivé a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos médiahírek silányultak. Miközben a háttérben egyre nő azok száma, akik nagyon is szeretnék (nyomtatásban) látni az igazságot. Erre teszek kísérletet ebben a könyvben. A helyzet szövevényes, sok a bizonytalan pont. Ezt tükrözik a médiában megjelenő infektológus, járványügyi, virológus… szakemberek nyilatkozatai is, amelyekben homlokegyenest ellenkező dolgokat állítanak, és sajnos – tisztelet a kivételnek – túlfejlett magabiztossággal. Mivel csak ők juthatnak nyilvánosan szóhoz, muszáj megmutatni az alternatív válaszokat is a mérleg helyrebillentése érdekében: azokat a dolgokat, amelyek nem stimmelnek, ellentmondásosak vagy nyilvánvalóan hibásak a járvánnyal kapcsolatban. Anomáliáknak neveztem ezeket a könyvben.

Nem volt célom (és nem is lehetett), hogy minden információnak utánajárjak, akkora információhalmaz áll a rendelkezésünkre a COVID–19-cel kapcsolatban. Még így is óriási anyagom gyűlt össze, és napról napra újabb hírek jönnek. Képtelenség lépést tartani, pláne az egészet töviről hegyire feldolgozni. Ennek ellenére igyekeztem kitérni a járványhelyzet minden részjelenségére, hogy átlássuk az egész képet, és dönteni tudjunk, mit gondoljunk róla, vagy további kérdéseket tudjunk feltenni, amelyekre érdemes válaszokat keresnünk. Érdemes, mert az EGÉSZségünk, a jövőnk múlik rajta!

Mind a szakmai anyag összegyűjtése, mind a kiegészítő oknyomozás során bizonyos szempontból sajátos munkamódszer szerint haladtam. Igyekeztem kiszűrni azt a jelenséget, amit a „tudás átkának” neveznek a kommunikációs szakemberek. Természetesen megnéztem egy sor cikket és beszámolót, amelyeket a kételkedő szakemberek készítettek, de inkább csak azután, hogy már feltettem magamnak a kérdéseket és magam kerestem rá a válaszokat. Szándékosan el akartam kerülni, hogy az ő véleményük befolyásoljon, és egyfajta előre kijelölt pályára állítson (9.3.1. „Látom, ha hiszem” c. fejezet). Ezt persze nem lehet maradéktalanul megvalósítani. Nekem is voltak előzetes feltételezéseim, csak ezeket igyekeztem független (lehetőleg az eredeti) forrásból megvizsgálni. Ha később rábukkantam hasonló következtetésekre más kételkedők szájából/tollából is, legfeljebb örültem, hogy egymástól függetlenül ugyanoda jutottunk. Az egyetlen kivétel Karina Reiss és Sucharit Bhakdi – Koronavírus vaklárma című könyve, amit alapműnek tekintettem, és amely arra késztetett, hogy tovább gondoljam, tovább kutassam a témát.

Elkerülhetetlen volt, hogy kutakodjam a szakirodalomban is, de úgy döntöttem, hogy alapvetően más megközelítést követek. Ennek okát a 5.3.7. A szakemberek védelmében c. fejezetben körül is jártam, mert nagyon lényeges. Nagyobb figyelmet fordítottam azokra a háttér-információkra, különféle rendelkezésekre és definíciókra, illetve az ezekből levonható összefüggésekre, amelyek mintegy láthatatlanul mozgatják a szálakat, mint a bábozók a marionettfigurákat (azokat is, akik a kutatásokat végzik és a szakcikkeket írják!). Ezek feltárásban a saját eredeti szakmám is a segítségemre volt. Ami a szűkebben értelmezett szakmai és tudományos hátteret (immunológia, járványtan stb.) illeti, a lényeget ebben a könyvben is összefoglaltam, de a részleteket illetően közvetlen és kiváló forrás Reiss és Bhakdi professzor könyve, illetve azoknak a szakembereknek a munkái, akik függetlenek a fősodrású egyvéleménytől. Őket jó szívvel ajánlom. Nem azért mert 100%-ig igazuk van (hiszen ilyen nincsen), hanem azért, mert gondolkodnak, kételkednek, összefüggéseket keresnek, majd alternatívákat, más nézőpontokat fogalmaznak meg. Egyetlen dologban viszont biztosan igazuk van: hogy a helyzetkép hibás, és a megoldások alkalmatlanok és veszélyesek.


  1. Utalás George Orwell – 1984 regényére ↩︎

  2. A Taixuanjing tetragram szimbóluma, jelentése: A teljes kör, vagy ciklus ↩︎

  3. 2015-ös „magyar reformok működnek” című nemzeti konzultációs plakátkampány kifigurázása ↩︎

  4. Dr. Karina Reiss: Koronavírus Vaklárma? – Tények, számok és háttérösszefüggések (2020) ↩︎

  5. Orvosok és Egészségügyi Dolgozók a Tisztánlátásértorvosokatisztanlatasert.hu ↩︎

  6. Hiteles Harsona - YouTube ↩︎

  7. Token = zseton, zálog, értéket képviselő tárgy (tantusz, érme, biléta, esetleg vásárlási utalvány) ↩︎

Megosztás Facebook-on Megosztás Twitter-en Megosztás LinkedIn-en Megosztás Pinterest-en Megosztás Reddit-en Vágólapra másolás
A könyv egy évnyi önerőből végzett, önkéntes munka gyümölcse. Kérjük támogatását!